wtorek, 22 marca 2011

Wiosenna Wilga

Na południe od Warszawy do Wisły dopływa rzeka Wilga.


Obecnie ma znaczenie głównie rekreacyjne, przed II wojną światową wzdłuż jej brzegów funkcjonowały liczne młyny. Nurt jest częściowo regulowany jazami, dzięki którym w trakcie wiosennych powodzi można uniknąć istotnych strat.


W końcu marca, próżno szukać znaków przedwiośnia, wegetacja roślin jeszcze się nie rozpoczęła. jedynie pierwsze bazie na przybrzeżnych wierzbach dają znak, że to marzec, nie listopad.
A w lecie spacer brzegami Wilgi będzie bardziej wypełniony kolorami. Wierzby pokryją się liśćmi, trawy, trzciny i inne zarośla zazielenią się i miło będzie uciec od miejskiego upału w nadrzeczny cień.

To już niedługo...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz