środa, 20 kwietnia 2011

Wiosna nad Wieprzem

Wieprz jest jednym z prawych dopływów Wisły, na długości ponad 300 km malowniczo wije się przez tereny Roztocza, Lubelszczyzny i Mazowsza. Wzdłuż środkowego biegu Wieprza założono Nadwieprzański Park Krajobrazowy.

Wieprz sprawia wrażenie rzeki nietkniętej działalnością człowieka. Malowniczo rozlewa się na pobliskie łąski, meandruje, tworząc starorzecza i mokradła. Wczesną wiosną stanowi ostoję dla wielu gniazdujących ptaków. Tereny te sa zamieszkałe przez bobry, ich działalność jest tak intensywna, że na pniach drzew trzeba zakładać ochronne siatki, aby nie padły ofiarą bobrzych zębów.
Wzdłuż biegu Wieprza można znaleźć ciekawe zakątki, choć trudno do nich trafić, gdyż oznakowania i mapy nie są zbyt dokładne.Dzisiaj: przedwiośnie na łąkach nad Wieprzem, a wkrótce zajrzymy do ruin w Zawieprzycach....

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz